โครงการ"เตรียมพี่พร้อมต้อนรับน้องใหม่" 2561

31 พ.ค. 61 ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในโครงการ"เตรียมพี่พร้อมต้อนรับน้องใหม่" ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่