ม.ราชภัฏเชียงใหม่ MOU ร่วมกับ บ.การบินไทย จำกัด

29 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ การบินไทย กรุงเทพมหานคร