ประกาศฯ ปิดทำการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว (ฉบับบที่ 2)

ประกาศฯ ปิดทำการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว (ฉบับบที่ 2)