งานสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชน"กระบวนการทำงานเครือข่ายคนไร้บ้าน"

8 ต.ค. 61 ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชน"กระบวนการทำงานเครือข่ายคนไร้บ้าน" จัดโดย นักศึกษาภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้องปารีส ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่