พิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์