หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 21

หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 21
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

https://www.facebook.com/humancmru