ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามสภาพการดำเนินงานปัจจุบันของงานวิจัย ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามสภาพการดำเนินงานปัจจุบันของงานวิจัย ประจำปี 2562