คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาตริ ครั้งที่ 8

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาตริ ครั้งที่ 8