งานสัมมนา"ก้าวต่อไปของตลาดงานวิชาชีพ สารสนเทศในยุคดิจิทัล"

12 ต.ค. 61 ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานสัมมนา"ก้าวต่อไปของตลาดงานวิชาชีพ สารสนเทศในยุคดิจิทัล" จัดโดย นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ