โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

12 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และ กรมจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ มาแนะนำเทคนิคและให้ความรู้ในการหางาน แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่