ประกาศรับสมัครสอบแชางขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครออนไลน์ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

ประกาศรับสมัครสอบแชางขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครออนไลน์ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 63