คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการโครงการแนวทางการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว และการบริการบนเรือสำราญ

กำหนดการโครงการแนวทางการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว และการบริการบนเรือสำราญ