ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1

อบรม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 180 หมู่ 7 ถ.โชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม<<CLICK