การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 2561

25 ก.ค. 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่