กิจกรรมแห่เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

25 ก.ค. 2651 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมถวายเทียน ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปี 2561 ณ วัดแสนเมืองมาหลวง