โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา Research and Development (R&D)

26 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการเขียนงานวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา Research and Development (R&D) วิทยากร โดย รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ณ โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงค์ เชียงใหม่