ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่3