สารจากคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวสารกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสอง จากงานแข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรมฝรั่งเศสระดับชาติ

นักศึกษาของหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันแสดงละครสั้น  (concours de saynète)​ และ รางวัลชมเชยการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ (concours de panneau)

งานแสดงสินค้าOTOP สู่สากล จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ

งานแสดงสินค้าOTOP สู่สากล จาก 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน

งานบริการข่าวสารวิชาการ

สารสนเทศหน่วยงาน