ข่าวสารกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการการจัดทำแนวทางโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาการโรงแรม

โครงการการจัดทำแนวทางโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาการโรงแรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวรทองคำ และโล่ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวรทองคำ และโล่ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

Workshop การจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัด Workshop การจัด SAR ระดับหลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร

นักศึกษาหลักสูตรภาษาเกาหลี คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิติยา หยกรัตนเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

งานบริการข่าวสารวิชาการ

สารสนเทศหน่วยงาน