รายการ "คลื่นมนุษย์"

รายการ "คลื่นมนุษย์" เป็นรายการวิทยุของทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 11.00 - 12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz. สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านช่องทางนี้ได้นะครับ

26 ธันวาคม 2566 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์